Nekrologi

Krzyż_mirt_p

Z  głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 8 sierpnia 2017 w wieku 45 lat
po ciężkiej chorobie zmarł Rafał Grabowski.
O czym zawiadamia Rodzina.


Krzyż_mirt_pNajserdeczniejsze wyrazy współczucia
rodzinie śp. Rafała Grabowskiego
składa redakcja Expressu Australijskiego.


Krzyż_mirt_pRodzinie i bliskim śp. Rafała Grabowskiego
składamy szczere wyrazy glębokiego współczucia.
Klienci Maroubra Plaza Deli.

.